Nyheder på mail
Sotea kunde?

Spørgsmål foranlediget af energikrisen

Kan vi gøre noget for at optimere vores nuværende setup? Hvad sker der, hvis strømmen slukkes? Hvad skal vi være opmærksom på i vores forsyningskæde? Find svarene her.

Vi står alle i en ny situation, hvor vores energikilder pludselig har fået større betydning. Både fordi priserne på el, gas mm. er stigende, men også da risikoen for at miste eller periodisk skulle undvære en nødvendig energiforsyning er blevet reel.

Dette giver naturligt anledning til spørgsmål som: Hvad sker der, hvis strømmen slukkes? Kan vi gøre noget for at optimere vores nuværende setup? Og så fremdeles.

Vi har samlet alle disse spørgsmål – og svarene herpå – så du let kan få overblik og inspiration til, hvordan I eventuelt står stillet og bør agere.
 

 1. Hvad sker der, hvis strømmen slukkes?

  Midlertidige strømafbrydelser er nævnt i forbindelse med mulige nødplaner, hvis der for eksempel skulle opstå mangel på el henover vinteren. En tese, som selvfølgelig har medført følgespørgsmålene:

  1. Hvilken betydning har det for den drift og de services, som Mentor IT leverer, hvis strømmen slukkes?
    
  2. Hvad skal vi selv være opmærksomme på, hvis strømmen slukkes?

   Til spørgsmål a er svaret, at Mentor IT naturligt har procedurer i forbindelse med strømsvigt. Procedurer, som testes og vurderes løbende. Skulle strømmen udeblive – som også kunne være tilfældet ved almindeligt, men yderst sjældent strømsvigt – så starter en nødgenerator og driften fortsætter uændret.

   Til spørgsmål b er der flere svar.

   Tjek hvilken SLA I har med jeres netværksleverandør. Hvilken oppetid har de lovet, og hvis der er udfald, hvornår kan I så forvente drift igen?

   Har I en UPS? Er det relevant for jer at have en UPS? En UPS er en nødstrømsforsyning, der sikrer, at dit udstyr ikke afbrydes uhensigtsmæssigt. Overvej hvorvidt I har et behov herfor. Meget udstyr, herunder netværk, har som eksempel ikke godt af ukontrollerede nedlukninger.

   Generelt kan det være en god idé at gå sin forsyningskæde igennem og få identificeret, hvad man netop selv kan gøre.

   Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte os.
    
 2. Hvad skal vi være opmærksom på i vores forsyningskæde?

  Det er en god idé at lave en risikovurdering af virksomhedens forsyningskæde, og herved få identificeret, hvilke energikilder der er nødvendige for virksomhedens drift.

  Hvad er essentielt for vores kommunikation (netværk, mails, telefoner mm.)? Hvilke udfordringer kan medarbejderne møde (transport, tilgængelighed, kommunikation)? Osv. Hvilke sårbarheder har vi generelt? Hvilke muligheder står vi overfor?

   
 3. Kan vi gøre noget for at optimere vores nuværende setup?

  Det kan I sikkert, men at identificere præcist hvad vil kræve en individuel samtale mellem jer og jeres primære rådgiver/leverandør.

  Nogle af svarene herpå vil måske naturligt dukke op, hvis I laver en risikovurdering af jeres forsyningskæde.

  Hertil er det forventeligt, at hardware og infrastruktur gemmer på en del svar og muligheder.

   
 4. Hvilke energibesparende tiltag foreslår I?

  Energisparende forslag er, udover de gængse anbefalinger, som for eksempel Energistyrelsen kommer med, typisk individuelle, når det kommer til din IT.

  Vi har uanset lavet 4 tips til bedre IT-vaner, som kan ses på elregningen.

  Særligt at fremhæve er, hvis du driver din infrastruktur selv og har egne serverrum. Dette kan være forbundet med store omkostninger både i forhold til drift og vedligehold, men nu også særligt strøm.

  Undersøg med fordel, hvad det koster at outsource din IT og flytte i skyen. Måske du udover besparelser også kan opnå en mere moderne og agil løsning, end den du har i dag.

  Book et møde