Nyheder på mail
Sotea kunde?

Bæredygtighed

En del af den gode IT-oplevelse

Reducere CO2, undgå spild og fremme diversiteten

Hos Mentor IT arbejder vi aktivt med, hvordan vi i fællesskab kan bidrage positivt til en mere bæredygtig hverdag. Til glæde for både os selv, vores kunder og omverden generelt.  

I samarbejde med itm8 er vores fokus er på særligt tre ting: Reducere CO2, undgå spild og fremme diversitet. Vi måler på det løbende, får lavet rapporter og fokuserer på, at vi kontinuerligt udvikler os i en grønnere og bedre retning. 

Gode initiativer i samarbejde med itm8

Gennem itm8 støtter vi op om UN Global Compact, som er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder. Herigennem drager vi fordel af viden, inspiration og værktøjer, som bidrager til at tage endnu større samfundsansvar.
Læs mere om UN Global Compact

Vores fokusområder i praksis

Som eksempel på vores bæredygtige initiativer bruger vores datacentre grøn strøm, vores kontorer har fokus på energibesparende tiltag, vores ressourcer anvendes med omhu, vi genbruger og diversitet vægtes højt.
Reducere CO2
Datacentre, bygninger og transport
Spild
Bortskaffelse af hardware, madaffald og genanvendte møbler
Diversitet
Partnerskaber, social ansvarlighed og færre underrepræsenterede personer

Årlige rapporter

Vi måler løbende på vores indsatser, men får også udarbejdet årlige CO2 rapporter og interne ESG scores i itm8. Resultater, som vi bruger til at forbedre, optimere og sammenligne vores aktiviteter; internt og på tværs af itm8. Vil du gerne vide mere herom, så tøv ikke med at kontakte os.
Kontakt Mentor IT

Bæredygtighed i itm8

Bæredygtighed er noget vi generelt arbejder sammen om i itm8. Vi bruger hinanden til inspiration, sparring og fælles målsætninger, fordi vi sammen står stærkere.
Læs mere om vores fælles indsatser