+45 70 122 123
Nyheder på mail

IT-politik

En IT-politik definerer, hvordan din virksomheds systemer og data skal tilgås. Den er uundgåelig, men bidrager også til både sikkerhed, kendskab og forståelse.

Alle virksomheder skal have en IT-politik. En ”best practice”-standard, der understøtter, at alle i virksomheden har den samme viden og ramme at agere indenfor. Både i forhold til drift, men også sikkerhed, så risikoen for fejl, utilsigtet indtræden i systemer og ødelæggelse af data minimeres. 

 

Hvad skal en IT-politik indeholde?

Grundlæggende skal en IT-politik indeholde:

 • Introduktion til virksomhedens struktur, procedurer, principper og regler
 • Beskrivelse af vigtige roller i virksomheden samt kontakt info
 • Uddybelse af principper og krav, der gør sig gældende
 • Overblik over dokumentversioner og-ændringer (en IT-politik tilpasses løbende)

 

Hvad er generelt for en IT-politik?

 1. En IT-politik skal være skrevet i et forståeligt sprog, så den er let læselig for alle i virksomheden. Inddrag også gerne medarbejderne i udarbejdelsen - det er dem, der har kendskab til hverdagens situationer.
   
 2. En IT-politik skal løbende opdateres, så den afspejler til den udvikling, virksomheden gennemgår. Nye systemer, udefrakommende faktorer, trusler mm.
   
 3. En IT-politik bidrager typisk til de krav, som persondataforordningen stiller. For eksempel kan behandling af personlige data være nævnt heri eller praksis i forhold til GDPR.
   
 4. En IT-politik skal introduceres til nye medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Herudover bør IT-politikken genbesøges løbende, gerne årligt, så medarbejderne fortsat er opmærksom på rammerne og de ændringer, der løbende kommer til.

 

Hvorfor er en IT-politik vigtig?

I dag er risikoen for cyberangreb stor. Trusselsniveauet er højt og alle midler til at højne sikkerheden og fremme forståelsen og adfærden internt er alfa omega. En IT-politik er i netop denne henseende vigtig, da den bidrager til en fælles forståelse og dikterer de regler, procedurer og processer, som alle i virksomheden bør kende. 

Hvad er fordelene ved en IT-politik?

 • Let at udarbejde
 • Kræver få ressourcer 
 • Kan let implementeres i virksomheden
 • Din IT-leverandør kan typisk hjælpe med en skabelon og rådgivning (Mentor IT kan i hvert fald) 
 • Højner forståelsen for IT blandt medarbejderne
 • Sikrer et fælles regelsæt for brugen af IT 
 • Opslagsværk til IT-relaterede spørgsmål  

Få mere at vide

Vil du gerne vide mere om IT-politikker/IT-sikkerhedspolitikker – og måske have hjælp til at udforme din egen? Tøv ikke med at kontakte os.


Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies