+45 70 122 123
Nyheder på mail

IT-politik

IT spiller en hovedrolle for de fleste virksomheders drift og kommunikation. Derfor er det nødvendigt at have en politik, der sætter rammen for, hvordan man agerer - og ikke agerer.

Få en IT-politik, der giver mening

Hos Mentor IT hjælper vi med at formulere en IT-politik, der kommer hele vejen rundt og sikrer, at krav og forventninger er afstemt. En god IT-politik er nemlig ikke kun et spørgsmål om pligter og forbud, men i høj grad også, hvorvidt man kan inspirere sine medarbejderne til eksempelvis at bruge de sociale medier til at styrke virksomhedens dialog med omverdenen og optimere jeres videns indsamling.

Download guide til din IT-politik

Det kan din IT-politik for eksempel indeholde:

  • Hvad må vi på de sociale medier?
  • Og hvad må vi ikke?
  • Må lederen læse medarbejdernes e-mails?
  • Må pc'er, tablets og andet udstyr bruges privat?
  • Hvordan kan/skal medarbejderne bidrage til datasikkerheden?
  • Hvilke sanktioner gælder, hvis IT-sikkerheden brydes?
  • Hvilke sikkerhedskrav er der?
  • Hvem har adgang til hvad?
  • Hvilken fysisk adgangskontrol er der? Bruges der elektroniske adgangskort?

Og så videre…

Med en IT-politik har I et fælles regelsæt for jeres IT, som alle i virksomheden er bekendt med. Det styrker jer i brugen af jeres IT, og mindsker endvidere risikoen for brud på sikkerhed og læk af data.

Persondataforordning stiller krav til dokumentation. Med en IT-politik er du på vej

Persondataforordning er desuden en god grund til at få styr på politikken omkring ens IT, da netop dokumentation for behandling af data er et omdrejningspunkt herfor. Hvem gør hvad, hvornår og hvorfor. Ved at få styr på disse regler i god tid, undgår du de store bødekrav, som er blevet spået og får til gengæld mere systematisk og korrekt håndtering data

Spørgsmål, du måske har om IT-politik

Hvad er en IT-politik?

En IT-politik er et fælles regelsæt for virksomheden IT. Det er et regelsæt, som alle er bekendt med. Det er procedurer og processer for håndteringen af jeres IT og data, for at sikre jer bedst mulig mod og ved sikkerhedsbrud og datalæk.

Hvorfor er en IT-politik vigtig?

En defineret IT-politik giver ikke blot ledelse men også medarbejdere klare retningslinjer at navigere efter. Det kan udover at styrke virksomhedens IT-sikkerhed og så være medvirkende til at styrke virksomheden omdømme og troværdighed overfor kunder og samarbejdspartnere.

Har vi en IT-politik i virksomheden?

Et manglende regelsæt for, hvilke medarbejdere der har adgang til hvad, og hvem der må hvad, kan gøre virksomhedens data ekstra sårbare. Udarbejd i samarbejde med din IT-afdeling eller IT-leverandør en IT-politik, så alle ved, hvorledes de skal forholde sig til virksomhedens regelsæt.

Hvad indeholder en IT-politik?

Målet med en IT-politik er at danne rammerne for virksomhedens arbejde for bedre IT-sikkerhed. IT-politikken indeholder derfor både målsætninger, ansvar, retningslinjer, dispensationer og rapportering.

Hvordan laver man en IT-politik?

Hos Mentor IT hjælper vi gerne med at formulere en IT-politik, der kommer hele vejen rundt og sikrer, at krav og forventninger er afstemt. En god IT-politik er nemlig ikke kun et spørgsmål om pligter og forbud, men også hvorvidt man kan inspirere sine medarbejdere.

Vil du gerne vide mere om, hvorledes jeres IT-politik kunne se ud?

Kontakt os, så hjælper vi dig med at finde ud af, hvilken IT-politik, der er den rette for dig.


Accept cookies from this site

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies