Nyheder på mail
Sotea kunde?

IT-politik

En IT-politik definerer, hvordan din virksomheds systemer og data skal tilgås. Den er uundgåelig, men bidrager også til både sikkerhed, kendskab og forståelse.

Alle virksomheder skal have en IT-politik. En ”best practice”-standard, der understøtter, at alle i virksomheden har den samme viden og ramme at agere indenfor. Både i forhold til drift, men også sikkerhed, så risikoen for fejl, utilsigtet indtræden i systemer og ødelæggelse af data minimeres. 

 

Hvad skal en IT-politik indeholde?

Grundlæggende skal en IT-politik indeholde:

 • Introduktion til virksomhedens struktur, procedurer, principper og regler
 • Beskrivelse af vigtige roller i virksomheden samt kontakt info
 • Uddybelse af principper og krav, der gør sig gældende
 • Overblik over dokumentversioner og-ændringer (en IT-politik tilpasses løbende)

 

Hvad er generelt for en IT-politik?

 1. En IT-politik skal være skrevet i et forståeligt sprog, så den er let læselig for alle i virksomheden. Inddrag også gerne medarbejderne i udarbejdelsen - det er dem, der har kendskab til hverdagens situationer.
   
 2. En IT-politik skal løbende opdateres, så den afspejler til den udvikling, virksomheden gennemgår. Nye systemer, udefrakommende faktorer, trusler mm.
   
 3. En IT-politik bidrager typisk til de krav, som persondataforordningen stiller. For eksempel kan behandling af personlige data være nævnt heri eller praksis i forhold til GDPR.
   
 4. En IT-politik skal introduceres til nye medarbejdere i forbindelse med ansættelse. Herudover bør IT-politikken genbesøges løbende, gerne årligt, så medarbejderne fortsat er opmærksom på rammerne og de ændringer, der løbende kommer til.

 

Hvorfor er en IT-politik vigtig?

I dag er risikoen for cyberangreb stor. Trusselsniveauet er højt og alle midler til at højne sikkerheden og fremme forståelsen og adfærden internt er alfa omega. En IT-politik er i netop denne henseende vigtig, da den bidrager til en fælles forståelse og dikterer de regler, procedurer og processer, som alle i virksomheden bør kende. 

Hvad er fordelene ved en IT-politik?

 • Let at udarbejde
 • Kræver få ressourcer 
 • Kan let implementeres i virksomheden
 • Din IT-leverandør kan typisk hjælpe med en skabelon og rådgivning (Mentor IT kan i hvert fald) 
 • Højner forståelsen for IT blandt medarbejderne
 • Sikrer et fælles regelsæt for brugen af IT 
 • Opslagsværk til IT-relaterede spørgsmål  

Få mere at vide

Vil du gerne vide mere om IT-politikker/IT-sikkerhedspolitikker – og måske have hjælp til at udforme din egen? Tøv ikke med at kontakte os.