Nyheder på mail
Sotea kunde?

Beredskabsplan

En beredskabsplan er afgørende, hvis din virksomhed udsættes for cyberangreb eller anden katastrofe, som kan have katastrofal konsekvens for din virksomhed. Få inspiration til din beredskabsplan lige her.

Det stigende trusselsniveau øger risikoen for cyberangreb. Med en beredskabsplan har i en konkret plan, I hurtigt kan effektuere, såfremt skaden sker. Herved ved alle, hvad de skal gøre og hvilke procedurer der skal følges, hvilket er nødvendigt i en krisesituation.

Nedenfor finder du eksempler på spørgsmål og svar, der er relevant for dig, som ønsker en beredskabsplan og hjælp hertil. 

Obs. Er du kunde ved Mentor IT, kan du række ud til din nærmeste kontaktperson og få tilsendt en skabelon hertil. 

 

Hvad skal en beredskabsplan indeholde?

Grundlæggende skal en beredskabsplan indeholde:

 • En fyldestgørende vejledning i hvordan beredskabsplanen eksekveres
 • Beskrivelse af vigtige roller i virksomheden samt kontaktinfo
 • Klarlægning af kommunikation både intern og eksternt
 • Kriterier for, hvad og hvem der kan aktivere og nedlægge beredskabet
 • Oversigt over relevante leverandører og kontaktpersoner, som kan være relevante ved aktivering af beredskabet
 • Overblik over dokumentversioner og -ændringer (en beredskabsplan tilpasses løbende)

 

Hvad er generelt for en beredskabsplan?

 1. Test beredskabsplanen med et fiktivt scenarie en gang om året, så alle der har en rolle, er trygge i, hvad de skal gøre hvis en reel hændelse indtræffer.
   
 2. Genbesøg beredskabsplanen løbende, så den er tilpasset det aktuelle IT-landskab og potentielle risicis i virksomheden.
   
 3. Genopfrisk beredskabsplanen for relevante personer ved ændringer.
   
 4. Gennemgå ansvarsforpligtelser overfor kunder, leverandører, forsikring eller lignende.

 

Hvorfor er en beredskabsplan vigtig?

Risikoen for cyberangreb er høj. Dette kombineret med at de flestes virksomheder i dag er data- og netværksafhængige gør, at en beredskabsplan er nødvendig, såfremt infrastrukturens skulle påvirkes negativt. Enten i form af angreb eller tragiske hændelser som brand, vandskade, indbrud eller lignende.  

Hvad er fordelene ved en IT-politik?

 • Klare retningslinjer og procedurer for, hvordan man skal reagere i it-relaterede nødsituationer
 • Mulighed for at reagere hurtigt og minimere skader
 • Handlingsbeskrivelse til dokumentation efterfølgende
 • Din IT-leverandør kan typisk hjælpe med en skabelon og rådgivning (Mentor IT kan i hvert fald)

Spørgsmål

Du er velkommen til, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til udarbejdelse af din beredskabsplan at række ud til Mentor IT.