Nyheder på mail
Sotea kunde?

NIS2: Hvad betyder det for din virksomhed?

NIS2 er et nyt direktiv fra Europa-Parlamentet, der skærper kravene til cyber- og informationssikkerhed. Få overblik over, hvad vi ved, du skal forberede dig på

Hvad er NIS2-direktivet?

Europa-Parlamentet har vedtaget et nyt NIS2-direktiv, som indeholder skærpede lovkrav til cyber- og informationssikkerhed i udvalgte sektorer. Det kommer også til at gælde i Danmark.

Læs mere: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2985

Helt praktisk har det nye direktiv betydning for flere virksomheder. Men hvem, i hvilken grad og hvad kan man allerede nu forberede sig på? Vi har lavet en håndbog, så du let kan få overblik over, hvad vi ved om direktivet på nuværende tidspunkt. Hent håndbogen og få mere info om, hvilke nye krav NIS2 stiller til din virksomhed.

Download håndbog om NIS2

 

Gælder NIS2-direktivet for min virksomhed?

De omfattede virksomheder opdeles i to grupper: essentielle og vigtige sektorer. Forskellen på de to grupper ligger i tilsynsførelsen og bødeniveauet ved eventuelle overtrædelse af krav om sikkerhedsforanstaltninger samt anmeldelsespligt.

De omfattede sektorer er: Energi, transport, finansielle virksomheder og markedsinfrastruktur, sundhed, drikkevand, spildevand, digital infrastruktur og udbydere, offentlig forvaltning, rumaktivitet, post, affaldshåndtering, kemikalier, fødevarer, uddannelse og forskning.

Hent håndbogen og se om din sektor er essentiel eller vigtig:

Download håndbog om NIS2

 

Hvornår træder NIS2 i kraft?

Fra starten af 2024 er de omfattede virksomheder i medlemslandene forpligtet til at efterleve kravene. Det er derfor en fordel at komme i gang med at optimere dit IT-setup nu. Virksomheder og organisationer i de omfattede sektorer er selv forpligtede til at være opmærksomme på retningslinjer og lovkrav i det nye direktiv.

Hos Mentor IT er vi klar med hjælp og rådgivning, så din virksomhed er bedst muligt stillet, når NIS-direktivet træder i kraft. Hent håndbogen om NIS2 og få vores "Trin for trin"-guide.

Download håndbog om NIS2

 

5 gode råd fra vores Quality Assurance & Compliance Manager hos Mentor IT

 1. Få sikret, at udførende af givne procedurer kender til, at de findes og er uddannet i udførelse.
   
 2. Udfør test af de mest væsentlige procedurer. Fx beredskabsprocedure/Major Incident procedure.
   
 3. Kortlæg risici og udarbejd risikovurdering på hver enkelt risiko.
   
 4. Hold styr på hvem, der (udefra) forsøger på hvad og evt. hvilke sårbarheder, der findes på netværket.
   
 5. Vær opmærksom på, hvilke sårbarheder/trusler der er i omløb og hvordan disse kan ramme jer.
   

Få endnu flere gode råd - samt vores "Trin for trin"-guide:

Download håndbog om NIS2

Vil du gerne vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil vide mere om, hvilke fordele du får ved at outsource din IT til os.